1_malaysia

Lima Prinsip Rukun Negara

Harus menjadi cara hidup kita

Bukan sekadar ikrar sahaja

Sekali sekala dibaca semata

Lima Prinsip Rukun Negara

Telah menjadi teras perpaduan

Membentuk satu negara

Tanpa mengira agama dan bangsa

Amalkanlah Rukun Negara

Dalam hidup harian kita

Tanpa mengira tua muda

Mengekalkan warisan kita

Lima Prinsip Rukun Negara

Ikrar:

Kepercayaan kepada tuhan

Kesetiaan kepada raja dan negara

Keluhuran perlembangaan

Kedaulatan undang-undang

Kesopanan dan kesusilaan

Itulah Lima Prinsip Rukun Negara!

Advertisements